<-
0

NABÍZÍME POŘÍZENÍ LETECKÝCH ZÁBĚRŮ, FOTO, VIDEO, TERMOVIZE, MULTISPEKTRÁLNÍ KAMERA…


Letecké snímky se dnes většinou pořizují z malých výšek za použití bezpilotních létajících strojů - dronů.

Teprve jejich rozšíření umožnilo plné využití potenciálu výškového snímání. Záznamy z výšek, nejenom foto a video. Nalézají rozsáhlé uplatnění v umění, reklamě, v průmyslu, ve stavebnictví, v dopravě, pomáhají řešit bezpečnost…

Otázka dnes není, jestli letecké snímkování z dronů využívat, ale jak – a jak efektivně.

Dodavatelé leteckých snímků a jejich kvalita

Dodavatelů je dnes mnoho. Snad až příliš. Jen v Česku se nabídky na internetu počítají na desítky a úroveň jejich služeb se velmi liší. Tyto služby nabízejí často i amatéři s nestandardní nebo dokonce nevyhovující leteckou i snímací technikou, která nezaručuje ani bezpečnost, natož požadovanou kvalitu.

Ale i profesionální firmy mají svá omezení. Jen některé dokážou zvládnout všechny nebo aspoň většinu odborných požadavků, které na ně klade využití leteckých snímků k tolika různým činnostem.

Proč TELINK - Aerial Shots

Jsme profesionálové, specializovaní na snímání z malých výšek. Poskytujeme komplexní služby na vysoké úrovni v celém spektru využití leteckých snímků. Neuděláte chybu, když se na nás obrátíte s jakýmkoliv úkolem z této oblasti.

Snímání provádí zkušený tým specialistů, jehož služeb využívá jak film a televize, tak renomované firmy a instituce.
Naše letecká technika je schválena a piloti certifikováni Úřadem pro civilní letectví.
Pracujeme se sofistikovaným řídicím softwarem, jehož kvality se projevují především v efektivním snímkování rozlehlejších objektů.
Naše 4K snímací technika umožňuje velkoplošný tisk a vysílání v televizi.
Zajišťujeme související služby od velkoplošného tisku na nestandardní materiály až po video postprodukci, které připraví nasnímané snímky k přímému použití; dodáváme je v patřičných standardních formátech.

Jejich výhody a možnosti

mohou se přiblížit ke snímanému objektu na několik desítek centimetrů, a zároveň vystoupat až do výšky 300 metrů,
nejsou omezeny podvozkem, případně nosným ramenem jako pozemní technika; neznají nepřístupný terén a skoro vždycky se dostanou na požadované ideální stanoviště,
mohou operovat i na malém prostoru, tedy i v interiérech (a zkuste se dostat s vysokozdvižnou plošinou třeba do kostela či do koncertní síně),
záběry z nich se pořídí rychleji než s pomocí jiných prostředků; jejich příprava je otázkou minut a skoro ihned se přiblíží ke snímanému objektu,
jsou mnohonásobně levnější než pilotovaná letadla,
při jejich použití nevznikají škody na komunikacích a pozemcích, jako při použití těžké pozemní techniky,
jsou mnohem bezpečnější, protože eliminuje pohyb lidí ve výškách a riziko letu podstupuje pouze malý stroj; lidé zůstávají na zemi a při nehodě stroje jim nehrozí velké nebezpečí jako u pilotovaných letadel.

Využití

je velmi mnohostranné a různorodé. Pro všechny oblasti využití jsou však společné dva hlavní účely. Letecké snímky se využívají hlavně:

· K VYVOLÁNÍ EMOCIONÁLNÍHO ZÁŽITKU, VÍCE VIZ LETECKÉ SNÍMKY V UMĚNÍ, MARKETINGU A KOMUNIKACI

k získání informací a dat, více viz Využití leteckých snímků v odborných činnostech

LETECKÉ SNÍMKY V UMĚNÍ, MARKETINGU A KOMUNIKACI

Lidé letecké snímky milují. To dobře vědí filmaři, nakladatelé i reklamní pracovníci. Proto se s leteckými pohledy setkáváme tam, kde je třeba na první pohled zaujmout a vzbudit silný dojem. Diváka je třeba stále překvapovat. A to nutí autory hledat nové a nové neobvyklé pohledy.

Podle průzkumů 67 % lidí navštěvuje webové stránky, aby si prohlédli nebo stáhli video. Na webu si prohlížejí fotky dvakrát a video dvanáctkrát častěji než text. Jiný průzkum prokázal, že letecké fotografie a video zaujímají na žebříčku atraktivity třetí příčku (hned za erotikou a fotkami „výjimečných příležitostí“) a lidé si je prohlížejí 2 – 2,5krát častěji než jiné. Přitom virtuální prohlídky (složené panoramatické fotografie 360 x 180 °, kde si návštěvník může sám zvolit pohled) jsou stejně atraktivní jako video.

V tisku je to podobné. Publikace o čemkoliv je bez leteckých pohledů prostě chudší. A v kině nebo v televizi? Vzpomeňte si, kolik amerických filmů začíná leteckými pohledy na New York, Chicago nebo Los Angeles.

Proč lidé milují pohledy z výšek?

Protože se vymykají jejich denní životní zkušenosti. Pohled z ptačí perspektivy je vždycky spojen s nějakou výjimečnou příležitostí. A všechno, co je výjimečné, znamená silný zážitek. Kromě toho má takový pohled vysokou informační hodnotu. Nabízí souvislosti, které jinak nevidíme. A člověk má rád přehled.

U videa k tomu přibývá splnění dávného lidského snu, touhy létat. Té příležitosti se nedá odolat, i když je to let pouze virtuální. Navíc se dá pohybem „ptačí kamery“ lehce dosáhnout účinku, o který vždycky usilují všichni, kteří chtějí vyvolat v divákovi emoce. Je to moment překvapení; zpočátku nic nenasvědčuje tomu, že jde o letecký záběr. A pak se kamera vznese. „Wow efekt“ je zaručen.

Těchto možností emociálního působení na diváka vlastně ani nelze nevyužít.

Letecké snímky na každém kroku

Vydavatelé a nakladatelé, filmaři a samozřejmě také marketéři a reklamní pracovníci tohle všechno dávno vědí a letecké snímky používají, kde se to jen trochu hodí. Setkáváme se s nimi v marketingu a komunikaci, ve filmu, v televizi i v show businessu. S úspěchem jich může využít k prezentaci své činnosti, služeb a výrobků každá instituce a společnost.

Jsou na pohlednicích, neobejdou se bez nich publikace a video medailony měst, videoklipy hudebních skupin, objevují se na velkoplošných fotkách a videoprojekcích na výstavách, v propagačních brožurách výrobních závodů a dokonce i na reklamních dárcích.

Lidé si na ně už docela zvykli a chtějí pořád nové. K odlišení už nestačí jakékoliv. Snímky omezené polohou věže nebo povolenou výškou letadla už většinou nepřekvapí. Lidé chtějí vidět, co ještě neviděli – unikátní záběry z míst, kam se nedostane žádné letadlo ani vrtulník. Kam nedosáhne žádný jeřáb či vysokozdvižná plošina. Chtějí vidět svět, jak ho jinak nikdy vidět nemohou.

Proto jsou letecké snímky z bezpilotních prostředků prakticky nenahraditelné.

Naše profesionální snímky z malých výšek

Fotografování a natáčení videa není totéž. Náš video tým tvoří kromě pilota kameraman a režisér, kteří dokonale znají výrazové možnosti kamery na RC prostředku a umí jich bezezbytku využít. Fotografie k uměleckým a promo účelům pořizuje fotograf, specializovaný v tomto oboru.

Fotografická nebo video kamera nesená naším bezpilotním RC prostředkem se dostane kamkoliv. Videokamera pak má stejné možnosti pohybu jako kamera v ruce kameramana. Může zrychlit, zpomalit i zcela zastavit, panoramovat (švenkovat), změnit pohyb v ose záběru na traveling (podélnou jízdu, vlastně let), změnit rakurs (náklon), a to všechno plynule v jednom záběru. Může se dokonce pohybovat v podhledu. A pak se vznést.

RC prostředek může skoro vždy nahradit veškerou filmovou techniku, používanou k pohybu kamery. Při natáčení s ním nebudete potřebovat ani vysokozdvižnou plošinu, filmový jeřáb či cine jip, ani steadicam. Přitom nabídne podstatně větší možnosti, pokud je správně ovládán. A to my umíme.

Pracujeme s nadšením a zaujetím pro věc. Nabízíme doplňkové služby, které připraví naše snímky k přímému použití. Zeptejte se nás třeba na skládané fotografie s vysokým rozlišením, virtuální prohlídky 360/180 stupňů, panoramatické fotografie nebo na hotové tiskové výstupy. Máme například zkušenosti i s přímým velkoplošným tiskem na nestandardní materiály.

A pokud potřebujete kromě leteckých snímků „i to ostatní“, tedy pozemní záběry, jsme schopni dodat ucelené video „na klíč“. Máme na to profesionály v produkci i pro postprodukci (produkčního, střihače, zvukaře a hudebního režiséra) a jsme dobře vybaveni i potřebnou technikou (mezi jiným i vlastní střižnou).

VYUŽITÍ LETECKÝCH SNÍMKŮ V ODBORNÝCH ČINNOSTECH

V odborných činnostech je vždy klíčový jejich vývoj a inovace, neustálé zvyšování účinnosti a kvality, čili jejich zpřesnění, zrychlení a zlevnění. Letecké snímky z malých výšek znamenají v tomto ohledu významný přínos v mnoha oborech.

Významnou roli hrají v geodézii a kartografii. Rozsáhlé využití nacházejí ve stavebnictví, jak u architektů a stavebních firem, tak u jejich klientů. Uplatňují se v dopravě, v průmyslu a pomáhají zemědělcům, lesníkům i vodohospodářům…

K nejrůznějším účelům je využívají města a obce. Často se k nim uchylují i správci nemovitostí, jak realitní firmy a developeři, tak správci památek, národních parků a chráněných krajinných oblastí. Dnes už se bez nich neobejde ani archeologie.

Ale jejich využití je ještě daleko širší a týká se mimo jiné i mnoha orgánů státní správy a vědeckých institucí.

K činnostem, kde si letecké snímky vydobyly pevnou pozici, patří:

- průzkum, GIS
- dokumentace, pasportizace,
- projektová příprava,
- mapování,
- kontroly, inspekce,
- koordinace servisních a záchranných prací
- etecké práce pro bezpečnostní složky

Nároky

Nároky na způsobilost plnit požadavky, které na letecké snímky kladou odborné činnosti, mohou být ještě větší než u uměleckého či promo snímku, i když jsou zcela jiného druhu.

Možnost přístupu: správný úhel pohledu a odstup od snímaného objektu. Vysoké stativy, plošiny a jeřáby se nedostanou všude. Dosažení optimálního stanoviště snímání často brání okolní stavby, elektrické vedení nebo nezpevněný či nepřístupný terén. Letadla se zase nedostanou dost blízko. A vrtulníky jsou na tyto činnosti příliš drahé.
Tzv. přesné létání: při mnoha činnostech je bezpodmínečně nutné přesně vědět, z jakého místa byl snímek pořízen. Nejde jen o souřadnice, ale také o výšku, směr letu a úhel záběru. Přesně tak je třeba kameru na nosiči navést. (např. při pořizování panoramatických snímků, map, apod.)
Přesné opakování letu: porovnávání snímků s časovým odstupem je metodou mnoha činností. Je třeba, aby snímky byly pořizovány z přesně stejného místa. A tedy zaznamenávat a uchovávat data o průběhu letu. (Tak se pořizují např. časosběrné fotografie.)
Speciální snímání: některé jevy jsou při běžném snímání neviditelné, anebo trvají dlouho na to, aby se daly zaznamenat. K jejich zachycení se používá speciální technika – foto a video termokamery, multispektrální kamery…

Co je měřítkem kvality odborného foto a video záznamu

Kromě zajištění optimálního stanoviště a kvalitního obrazu s dostatečným rozlišením je to především přesné stanovení dráhy letu a možnost jeho přesného opakování.

Závisí na tom přesnost mapy či trojrozměrného modelu terénu, kudy povede dálnice nebo kde může stát třeba i jaderná elektrárna. A také kvalita projektu samotného. Anebo předpověď vývoje povodně. Není snad třeba říkat, jak velké finanční prostředky jsou v sázce. A že mohou být v sázce i lidské životy

Co nabízí TELINK - Aerial Shots

Jsme profesionálové specializovaní na letecké snímky z malých výšek, se zkušenostmi se snímáním za odborným účelem. Kromě odpovídající snímací techniky disponujeme perfektním nosičem a sofistikovaným řídicím softwarem. Jeho kvality spočívají především v efektivitě snímkování rozlehlejších objektů.

Řídící software například umožňuje:

- přesné létání podle bodů na mapě
- zadání akce na každém bodě, například čekat než vytvoříme snímek, nebo ho vytvořit automaticky
- zadání bodu zájmu, v průběhu letu se objektiv automaticky směruje na daný objekt
- let po síti, vhodné pro mapování
- automatické otáčení po určitém úhlu, vhodné pro skládané panoramatické snímky 360/180st.
- archivace dat, možné přesné opakování letu i po delším čase.
- Možností programování je celá řada, záleží především na zadaném úkolu. Pro jeho splnění vybereme ten nejefektivnější způsob.

Video ukazuje, jak na mapě vypadá naprogramovaný let, a předvádí jeho simulaci.

Pracujeme s nadšením a zaujetím pro věc. Nabízíme doplňkové služby, které připraví naše snímky k přímému použití. Zeptejte se nás třeba na pasportizační protokoly, na skládané fotografie s vysokým rozlišením, na virtuální prohlídky, na panoramatické fotografie nebo na hotové tiskové výstupy. Máme například zkušenosti i s přímým velkoplošným tiskem na nestandardní materiály.

A pokud potřebujete kromě leteckých snímků „i to ostatní“, tedy pozemní záběry, jsme schopni dodat ucelené video „na klíč“. Máme na to profesionály v produkci i pro postprodukci (produkčního, střihače, zvukaře a hudebního režiséra) a jsme dobře vybaveni i potřebnou technikou (mezi jiným i vlastní střižnou).


Získejte přehled o legislativě v oblasti dronů


Získejte povolení od Úřadu civilního letectví