<-
0
FAQ LETECKÉ PRÁCE


Kdy začnu?
Zahájení procesu je možné v kterýkoliv okamžik. Zahajujeme administrativou, termíny školení operativně přizpůsobujeme možnostem Úřadu pro civilní letectví a vám. Vzhledem k vytíženosti u úřadu je rozhodující datum podání dokumentů.

Je možné školení na dálku?
Ano, některé verze školení provádíme pomocí videokonference.

Kolikrát Vás budu muset navštívit?
Záleží na rozsahu výuky, na požadavcích a schopnostech zákazníka. Obvykle se jedná o dvě návštěvy. Při vyšších nárocích se počet úměrně navyšuje. Bereme v úvahu dojezdovou vzdálenost zákazníka, celou řadu školení je možno absolvovat i pomocí videokonference.

Dostanu slevu, pokud dron zakoupím u vás?
Ano, vážíme si našich zákazníků, sleva je 5 000,- Kč. Slevu 5 000,- Kč je možno zpětně získat i později, při nákupu drona u nás (Mavic AIR a větší) .

Jak prodraží druhý pilot celý proces?
Minimálně ve srovnání s celkovou cenou. Doporučujeme zahájit proces s více piloty, pokud o tom uvažujete.

Jak prodraží druhé letadlo celý proces?
Poměrně výrazně, především se zvednou roční fixní náklady. Pojištění platíte každo ročně, na každé letadlo samostatně.

Musím být v kontaktu s úřady?
Jednání s úřady vyřídime za Vás na základě plné moci.

Jaké jsou nejobvyklejší druhy školení?
Základní zaškolení - probíhá při nákupu letadla.
Zaškolení pokročilé funkce - obvykle probíhá dva týdny po nákupu letadla.
Příprava na zkoušky ÚCL - obvykle probíhá dva až tři týdny před závěrečnou zkouškou.
Opakovací školení před zkouškou - probíhá v den zkoušky, nebo v předstihu pomocí videokonference.
Školení na přání zákazníka - zákazník určí jak bude školení probíhat, učebna/ letiště, téma a počet hodin.

Nejste si jisti, zda musíte být profesionálním pilotem?

ČLÁNEK, KTERÝ VYSVĚTLUJE ZÁKLADY POUŽITÍ DRONŮ V "HOBBY" A "PROFI" REŽIMU.

Co všechno řešíme?
Provedeme vás přes všechna úskalí procesu platného od roku 2012. které vnímáte pod správnými i nesprávnými pojmy:

povolení k létání (PkL)
letecké práce (LP)
letecké činnosti pro vlastní potřebu
zákon o civilním letectví (č. 49/1997 Sb.)
doplněk X leteckého předpisu L2
provozní příručka
blokové schéma
druhy leteckých prací
deník pilota
deník údržby
deník letadla
nehořlavý štítek pojištění odpovědnosti "PROFI" (povinné pro profesionální piloty)
pojištění odpovědnosti "HOBBY", levnější varianta vhodná v době kdy ještě nejsem profesionálním pilotem
havarijní pojištění dronů .

Víte jaké klíčové pojmy souvisí s novou evropskou legislativou vstupující v platnost od 1. 7. 2020?
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139
nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 “letadla”
prováděcí nařízení komise (EU) 2019/947 “provoz”
střední provozní riziko
otevřená kategorie (Open)
specifická kategorie (Specific)
certifikovaná kategorie (Certified)
dodatek 1 k příloze prováděcího nařízení ((EU) 2019/947)
standardní scénář (Standard scenario – STS)
prohlášení o provozu
osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (Light UAS operator Certificate – LUC)
oprávnění k provozu vydané Úřadem
přechodná období
provozní omezení, otevřená kategorie “A” A1 - A3
třídy letadel “C” C0 - C4 (modely)
on-line kurz a zkouška
prohlášení o praktickém výcviku
zkouška z teorie
LUC - osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému
maximální letová hmotnost
horizontální vzdálenost
klíčové datumy 1. 7. 2020, 1. 7. 2021,1. 7. 2022 .Získejte přehled o legislativě v oblasti dronů


Získejte povolení od Úřadu civilního letectví