<-
0
Průmysl a podnikání / Drony ve stavebnictví a geodézii

2D mapy


Drony dokáží velice rychle a přesně nasnímat zájmové území. Díky technologiím RTK je práce rychlá a bezpečná. Záznamy pořízené z výšky jsou poté precizním a efektivním způsobem vyhodnoceny a zpracovávány do podoby aplikačních map a ortofotomap. V jednom software můžete trasu dronu plánovat a následně i vyhodnocovat.
Číst více

Zápis do katastru, třídy přesnosti


Metadata z dronů DJI jsou ve standardu WGS84. Pomocí pokročilých transformačních klíčů je lze snadno převést do systému S-JTSK využívaného ČÚZK. Přesnost lze dále zvyšovat i pomocí vlícovacích bodů.
Číst více

3D modely


3D modely terénu, budov a technologií jsou dnes standardním nástrojem. Umožňují odečítat rozměry a kubatury. Zjednodušují plánování, slouží jako podklady pro výstavbu, inspekci, opravy a údržbu. Mohou nahradit nedostatečnou dokumentaci. Na základě těchto dat lze připravovat vizualizace, výkazy výměr, ale například i automaticky řídit stroje pro zemní práce.


Číst více

Máte otázku?


Jaroslav Řešátko
+420 602 395 889
jaroslav.resatko@telink.cz

Máte otázku?


Váš dotaz zodpovíme do druhého pracovního dne.
Získejte přehled o legislativě v oblasti dronů


Získejte povolení od Úřadu civilního letectví