<-
0

Drony a energetika


Technologie v energetice potřebují pravidelnou kontrolu a údržbu. Ideálně bez odstávky provozu. Drony zvládnou inspekce, díky naprogramovaných letům, rychle a bezpečně. Nedochází ke zbytečným odstávkám a snižuje se ohrožení osob při práci. Drony najdou uplatnění při kontrolách rozvodné sítě, ale i u všech druhů elektráren.
Číst více

Drony a inspekce technologií


Jednorázové i opakované Inspekce lze provádět u těžko dostupných zařízení bez použití speciální techniky. Pomocí speciálních senzorů rychle a přesně identifikujete závady. Drony vám zajistí bezpečnost personálu a umožní včasné rozhodování. Navíc budete automaticky vytvářet 2D mapy s vysokým rozlišením a 3D modely pro digitální ilustraci výsledků vašich inspekcí.
Číst více

Drony ve stavebnictví a geodézii


Drony posouvají digitalizaci procesu výstavby. Jakékoliv území zaměříte dronem rychle a realisticky. Vytvoříte 2D mapy a 3D modely s přesnými údaji o poloze, které lze snadno přizpůsobit BIM modelům při vizualizaci návrhů. Data s korekcí RTK vám pomohou při integraci s existujícími geografickými systémy.
Číst více

Drony a reality


Drony pomáhají při sběru dat a při jejich převádění do digitální podoby. Efektivní využití se nabízí při pasportizaci majetku měst a obcí, ale i památek. Základem této činnosti je vznik 2D map a 3D modelů s možností přesného odměřování. Navíc speciální kamery odhalí i skryté vady, zatékání do střech, tepelné úniky...
Číst více

Drony v zemědělství a lesnictví


Drony se v zemědělství a lesnictví využívají především pro získávání přesných dat o půdních blocích i o kondici rostlin. Nasbíraná data slouží k lepšímu rozhodování, ale i k přesnému dávkování přípravků pomocí dnešní vyspělé techniky. Zavádění nových technologií navíc pomáhá ke zlepšení současné úrovně využívání vody v krajině. Drony jsou dosud nejvyspělejším technologickým nástrojem, který žene rozvoj precizního hospodaření kupředu.
Číst více

Drony v záchranných a silových složkách


Operace záchranných a silových složek velice často vyžadují získání přehledu o situaci na rozlehlém území. To je přesně úkol pro drony vybavenými kamerami s vysokým rozlišení, více násobným zoomem a kvalitními termokamerami. V případě, že je třeba situaci monitorovat dlouhodobě, je řešením upoutaný dron.
Číst více

Drony ve foto a video tvorbě


Drony a stabilizované hlavy si ve video a filmové tvorbě našli svoje místo. Potřebujete vyzkoušet novou techniku, zvažujete, který dron, kamera, stabilizovaná hlava vám vyřeší aktuální problém? Jste na správném místě, pomůžeme vám s výběrem, techniku si můžete vyzkoušet, koupit, nebo i pronajmout.
Číst více

Antidronová ochrana


AeroScope je komplexní platforma pro detekci dronů, která rychle identifikuje komunikační spojení UAV a shromažďuje informace, jako je stav letu, cesty a další informace v reálném čase. Tento monitorovací datový proud pomáhá uživatelům informovaně reagovat co nejdříve.
Číst více

Software a zpracování dat z dronů


Specializovaný cracovávají ve specializovaných softwarech. Výrobce dronů DJI se snaží situaci uživatelům ulehčit. Nabízí software Terra, ten slouží od plánování mise až po její zpracování.
Číst více

Máte otázku?


Jaroslav Řešátko
+420 602 395 889
jaroslav.resatko@telink.cz

Máte otázku?


Váš dotaz zodpovíme do druhého pracovního dne.
Získejte přehled o legislativě v oblasti dronů


Získejte povolení od Úřadu civilního letectví