Nikdy jsem s žádným modelem nelétal, zvládnu ovládání s copterem který má NAZU?

Ano, bude to vyžadovat určitý trénink, ale copter je velice dobře ovladatelný. Funkce držení výšky a držení pozice pomocí GPS velice zjednodušují ovládání. Další výraznou pomůckou jsou funkce kompasu (vysvětleno níže).

Nebudu litovat utracených peněz, když budu někdy v budoucnu chtít něco dokonalejšího!

Dokonalejší je Wookong-M, jeho cena je výrazně vyšší. Pokud nemíříte k předem naprogramovanému letu (létání po Waypointech), Naza Vám nabízí prakticky vše.

Je ovládání stejné jako u pokročilejších systémů od DJI?

ANO, ovládání budete mít nacvičené. Je stejné i u pokročilejších systémů!!!

Může nést copter stabilizovaný držák? Umí NAZA dávat povely pro stabilizaci a ovládání foto a video držáku?

ANO, NAZA má výstupy pro ovládání držáku. Jedním vyrovnává příčné náklony. Druhým podélné. V tomto směru se dalším ovládačím prvkem nastavuje sklon fotoaparátu - kamery. Může ho nastavovat pilot, nebo kameraman - druhý člen obsluhy 

Ovládání kamery je pouze nahoru a dolů, jak budu komponovat záběr?

Doprava-doleva opravdu snadno. Otáčíte celým strojem. Umožňuje Vám to funkce kompasu Course Lock. Pokud ji máte zapnutou a používáte například knipl pro let vpřed a vzad, nežáleží na tom, jak je Phantom natočen. Prostě letíte, třeba dopředu a kameru si natáčíte jak potřebujete!

Nahoru-dolů, této funkci se na vysílači přiřadí další ovládací prvek. Budete potřebovat RC soupravu s dostatečným počtem kanálů.

Může mi s ovládáním pomoci kameraman? 

ANO, propojíme Vám dva vysílače tak, aby jste natáčení celého stroje a sklon kamery mohli předat druhé osobě. Předat otáčení stroje Vám umožňuje funkce kompasu Course Lock.

Jak, při ztrátě orientace využiji druhou funkci kompasu Home Lock?

Příklad, odletím někam do pryč. Třeba i za hlavu. Jsem daleko, nevidím kde je nos coptera. Prostě totální zmatení. Postup je snadný, otočím se čelem ke copteru. Zapnu Home Lock a knipl "výškovky" ovládající pohyb vpřed a vzad dám k sobě. Krása, model letí domů (na místo startu).

Jak, ve filmovací v praxi využiji druhou funkci kompasu Home Lock?

S Phantomem jsem někde ve větší zdálenosti. Vím, že cestou "domů" je objekt mého zájmu. Zapnu Home Lock, přitáhnu výškovku, copter letí zpět. Let modelu je  vyřešen, mohu se s větší pozorností věnovat kompozici záběru.

Je těžké kroužit kolem sebe, je na to nějaká pomůcka?

Funkce Home Lock Vám s tím pomůže. Dáte povel do strany a  copter letí do strany, ale protože se neustále konfrontuje s bodem startu a vůči němu chce letět do boku vytváří kolem bodu startu kruh.

Pájení a nastavování přes počítač není moje hobby. Pomůže mi s tím někdo?

Ano, do emailu telink@telink.eu napište co vlastníte, doplníme vše, co budete potřebovat. Dále přidáme cenu za montáž, nastavení a zálet. Nebo jenom za to, co si skutečně budete přát. Pište...

Máte nějakou trefnou otázku? Napište, doplníme odpověď :-)

TELINK s.r.o.

 

 

A ještě kompletní popis výrobce DJI:

Kompaktní řídící systém/autopilot s GPS senzorem pro multikoptéry pro sportovně-rekreační létání i poloprofesionální použití pro letecké fotografování a natáčení videa. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti je vhodný již pro menší a lehčí kvadrokoptéry velikosti 330, ale pokročilý software řídící jednotky, integrovaná inerciální jednotka s tříosým gyrem, akcelerometry a barometrickým výškoměrem spolehlivě zajišťuje ovládání i větších a těžších kvadrokoptér či hexakoptér tříd 450 a 550! Je to ideální řídící systém pro stavebnice multikoptér DJI Flame Wheel F330, F450 a F550.

Mozkem systému NAZA-M je řídící jednotka přijímající povely z přijímače RC soupravy a data o poloze multikoptéry, výšce a směru letu z integrované jednotky inerciálních čidel (tříosý gyroskop a akcelerometr) a integrovaného barometrického výškoměru a z externího GPS modulu. Na základě těchto dat potom řídící jednotka vydává povely pro čtyři až šest regulátorů ovládajících motory kvadrokoptéry či hexakoptéry. NAZA-M umožňuje řídit kvadrokoptéry v uspořádání I4, X4, hexakoptéry s motory na šesti ramenech v uspořádání I6, X6 a hexakoptéry s dvojicemi protiběžných rotorů na třech ramenech v uspořádání IY6, Y6.

NAZA-M může přijímat povely řízení ze všech běžných RC souprav - 2,4GHz, FM/PCM nebo FM/PPM; samozřejmě podporuje i přijímače se sběrnicí S-Bus. RC soupravy musí mít nejméně čtyři kanály pro ovládání základních funkcí (klonění, klopení, bočení a plyn) a nejméně jeden další kanál s nejraději třípolohovým přepínačem pro přepínání letových režimů. Na programové vybavení vysílače je NAZA-M nenáročná, používá se program pro akrobatická letadla a budete potřebovat pouze funkce nastavení smyslu a velikosti výchylek. Vše ostatní "obstará" řídící jednotka. Optimální je použití počítačové RC soupravy s aspoň osmi kanály, protože poté můžete použít i užitečné pomocné funkce, jako je dálkové nastavování zisku gyroskopického systému pro jemné dolaďování za letu, přepínání režimů inteligentního ovládání směru nebo ovládání dvouosého závěsu kamery.

Výstupní signál pro regulátory otáček má pro zajištění okamžité reakce opakovací frekvenci ("Frame rate") 400 Hz - optimální je použít jednotku s regulátory DJI, které jsou pro práci s NAZA-M speciálně přizpůsobeny a nevyžadují žádné další nastavování nebo programování, což zvláště začínajícímu multikoptéristovi ušetří spoustu starostí. Hodláte-li použít jiný typ regulátorů, ujistěte se předem, že dokáží takový řídící signál zpracovávat.

Dva výstupy pro ovládání výkyvného závěsu kamery nebo jiného užitečného zatížení mají opakovací frekvenci nastavitelnou (50/100/200/400 Hz), takže můžete použít jak běžná analogová serva, tak rychlá digitální.

NAZA-M může pracovat ve třech letových režimech:

  • V režimu ručního ovládání "Manual Mode" pilot ručně ovládá multikoptéru ve všech osách (podobně jako klasický vrtulník) - to je režim vhodný pro sportovní a akrobatické létání, model musíte neustále a správným způsobem řídit (podobně jako klasický vrtulník).
  • V režimu stabilizace polohy "Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje polohu multikoptéry ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Stabilizována je pouze poloha modelu, nikoliv zeměpisná pozice (tj. pokud např. bude foukat vítr, bude visící model snášen v jeho směru, ale poletí stabilně ve stálé výšce). Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model přechází do základního fail-safe režimu - model stabilně visí ve stálé výšce.Toto je režim vhodný pro sportovní a rekreační létání, kdy model vodíte jako "po drátech" ("fly-by-wire") - multikoptéra následuje vaše povely pro ovládání modelu, ale vlastní řízení má na starosti autopilot, který jen bere ohled na vaše přání letět např. doleva dopředu. Samozřejmě, stejně tak dobře poslouží i pro letecké snímkování a natáčení videa, protože automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu.
  • V režimu GPS stabilizace polohy "GPS Atti. Mode" řídící jednotka automaticky stabilizuje multikoptéru ve všech osách; povely z RC soupravy slouží k uvedení modelu do pohybu v příslušné ose rychlostí úměrnou velikosti výchylky ovladače na vysílači, stabilitu modelu zajišťuje autopilot sám. Pro použití tohoto režimu je nutno nainstalovat a zkalibrovat modul GPS a kompasu (magnetometru) který dodává dodatečné údaje o zeměpisné pozici (délce, šířce, výšce) a kursu. Díky tomu je automaticky stabilizována nejen poloha modelu, ale i jeho zeměpisná pozice. Při ztrátě řídícího signálu z vysílače model použije jeden ze dvou dostupných pokročilých fail-safe režimů - buď automaticky přistane po prodlevě 6 sekund ve visení na místě, kde se právě nachází ("Landing"), nebo se po krátké prodlevě ve visení vrátí do okruhu 10 m od místa vzletu uloženého v paměti řídící jednotky a po prodlevě 15s ve visení automaticky přistane ("Go Home"). Let zpět se odehraje ve výšce 20 m nebo vyšší - nachází-li se model v okamžiku aktivace fail-safe v nižší výšce, nejprve vystoupá do 20 m a poté zahájí návrat domů. V režimu GPS stabilizace jsou k dispozici i funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu vždy míří v přednastaveném směru bez o hledu na to, kam letí model nebo režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry. Toto je režim vhodný pro letecké snímkování, kdy automatická stabilizace pilotovi "uvolňuje ruce" pro další činnost nesouvisející přímo s řízením modelu.

Pro nastavování řídící jednotky slouží komfortní počítačový program (pro operační systémy Windows XP SP3 a Windows 7) - osobní počítač se připojuje pomocí USB kabelu. Obslužný program umožňuje vedle volby typu multikoptéry, nastavení parametrů RC soupravy pro ovládání (včetně kalibrace ovladačů) v rozsáhlé míře nastavovat parametry autopilota pro automatickou stabilizaci v jednotlivých osách, přičemž zisk gyroskopického systému je možno dolaďovat i dálkově za letu (vždy 1 nebo 2 osy). V případě potřeby je možno kalibrovat čidla inerciální jednotky nebo GPS modulu. Dále lze přednastavit nouzové režimy fail-safe, režimy inteligentního ovládání směru, parametry pro řízení a stabilizaci dvouosého závěsu kamery nebo parametry monitoru sledujícího napájecí napětí. Obslužný software stejně jako firmware řídící jednotky je upgradovatelný, aktuální verze jsou volně ke stažení na našich webových stránkách nebo na stránce výrobce DJI.

Napájení systému zajišťuje stabilizátor tvořící zvláštní jednotku, která je opatřena rovněž Micro-USB portem pro komunikaci s PC pro nastavování řídící jednotky nebo aktualizaci firmwaru. Na jednotce napájení je rovněž umístěn LED indikátor s vysokou svítivostí signalizující provozní stavy modelu. Pro napájení je možno použít LiPo akumulátor 2-6S, tj. jednotku napájení můžete připojit přímo k pohonnému akumulátoru multikoptéry. Napětí napájecího akumulátoru je sledováno inteligentním programem s nastavitelnými dvěma úrovněmi ochrany, takže NAZA-M vás bude intenzívním červeným blikáním LED indikátoru včas varovat, že je třeba přistát vzhledem k blížícímu se vyčerpání energie pohonného akumulátoru.

Sada NAZA-M + GPS obsahuje: řídící jednotku MC, víceúčelovou jednotku napájení VU, modul GPS s držákem, USB kabel, propojovací kabely pro připojení přijímače, oboustrannou pěnovou lepící pásku a český návod (originální anglický návod je ke stažení na našich webových stránkách nebo výrobce DJI).