Na základě posledních informací Vám přinášíme krátký pohled na chystanou evropskou legislativu pro provoz bezpilotních letadel. 
Článek je zpracovaný na základě podkladů poskytnutých firmou DJI v rámci semináře "Understanding the New European Drone Regulatory Framework"

Tento článek je věnovaný pouze kategorii “OPEN”, která se bude týkat většiny pilotů. Časová osa

Hlavně nepanikařit. Letos jsou zveřejňovány první základní informace. Od června 2020 bude legislativa zveřejněna ve finálním znění, začne platit od června 2021 s ročním přechodným obdobím pro adaptaci. Plně začne legislativa platit od června 2022, tedy za 3 roky.Společná pravidla pro všechna letadla v kategorii OPEN

Všechny lety v kategorii OPEN musí být prováděny na přímý dohled pilota (VLOS - Visual Line of sight). Maximální povolená výška letu je pro OPEN 120 m nad zemí.

Podkategorie OPEN

Druhy letů jsou rozděleny do podkategorií A1, A2, A3.

Letadla jsou rozdělena do podkategorií dle hmotnosti C0, C1, C2, C3, C4 

Podkategorie druhů letů označují, kde je let prováděn vůči ostatním osobám následovně:

A1 - Let nad osobami

A2 - Let v blízkosti osob (>30 m horizontálně)

A3 - Let mimo hustě osídlené prostory ( >150 m horizontálně)


Podkategorie letadel dle hmotnosti:

C0: Hmotnost < 250 g, rychlost < 19 m/s, bez ostrých hran (s výjimkou hraček)

C1: Hmotnost < 900 g, rychlost < 19 m/s, vysoká odolnost, bez ostrých hran, fail-safe, osvětlení, varování při nízkém napětí

C2: Hmotnost < 4 kg, rychlost < 19 m/s, vysoká odolnost, bez ostrých hran, fail-safe, osvětlení, varování při nízkém napětí

C3: Hmotnost < 25 kg, rychlost < 19 m/s, vysoká odolnost, bez ostrých hran, fail-safe, osvětlení, varování při nízkém napětí

C4: Bude upřesněno, prozatím stejně jako C3


Základní pravidla provozu

Připravujeme přehlednou tabulku v českém jazyce. Prozatím je k dispozici první info v anglickém jazyce níže. Prozatím zodpovíme nejčastější následující dotazy:

  1. S letadlem jaké kategorie mohu létat nad osobami nebo v jejich blízkosti? 

Let v A1 (nad osobami) je povolen pro letadla C0, tedy do 250 g a to i nad osobami nezúčastněnými. Tedy nad osobami, se kterými nemá pilot žádnou předchozí dohodu. Není však možné létat nad shromážděním osob. S letadly C1, tedy do 900 g, lze létat pouze nad osobami zúčastněnými. V obou případech je povoleno sledování (funkce follow-me, ActiveTrack apod.), letadlo však musí být do vzdálenosti 50 m od pilota.

Let v A2 (min. 30 m od nezúčastněných osob) je povolen pro letadla C2, tedy s hmotností mezi 900 g až 4000 g.

Letadla těžší než 4 kg by se měla pohybovat v A3, tedy min. 150 metrů od hustě osídlených prostorů


  1. Kdy je nutnost registrovat letadlo nebo pilota, a co potřebuji k provozu ?

Letadla C0, tedy s hmotností do 250 g nemají žádnou povinnost registrace. K provozu postačí návod k obsluze a minimální věk pilota 16 let (s výjimkou hraček). 

U letadel C1 s hmotností do 900 g je třeba registrace pilota on-line včetně krátkého on-line kurzu zakončeného teoretickým testem. Zda a jakou formou bude třeba identifikační štítek, zatím není na 100% jasné. Letadla C1 budou automaticky vysílat výrobní číslo dle standardu ANSI/CTA-2063

U letadel C2 s hmotností do 4 kg je třeba registrace pilota on-line včetně krátkého on-line kurzu zakončeného teoretickým testem, prohlášení o dosavadní praxi (“Self-practical training” - bude upřesněno) + “Certificate of remote pilot competency” (bude upřesněno). Zda a jakou formou bude třeba identifikační štítek, zatím není na 100% jasné. Letadla C2 budou automaticky vysílat výrobní číslo dle standardu ANSI/CTA-2063 a budou mít více zabezpečené datové spojení s pozemní stanicí

U letadel C3 s hmotností do 25 kg je třeba registrace pilota on-line včetně on-line kurzu zakončeného teoretickým testem. Zda a jakou formou bude třeba identifikační štítek, zatím není na 100% jasné. Letadla C3 budou automaticky vysílat výrobní číslo dle standardu ANSI/CTA-2063 a budou mít více zabezpečené datové spojení s pozemní stanicí


Letadla OPEN vyrobená v letech 2020-2022

Letadla vyrobená do roku 2022, která ještě nebudou splňovat nové požadavky, budou moci být provozována následovně:

  1. Hmotnost do 500 g stejně jako C0 v A1, tedy na přímý dohled i nad osobami nezúčastněnými

  2. hmotnost do 2 kg na přímý dohled v min. vzdálenosti 50 m od nezúčastněných osob

  3. Hmotnost nad 2 kg pouze v A3 (min. 150 m od hustě osídlených prostorů)


Kategorie SPECIFIC

Tato kategorie je dnešním ekvivalentem letadel pro letecké práce. Čeká se na finální znění předpisů. Certifikovaným pilotům bude dle aktuálních informací umožněn let bez přímého vizuálního dohledu i let nad nezúčastněnými osobami. Podmínky těchto druhů letů zatím nejsou známy. Letadla Specific budou podléhat evidenci ÚCL


Kategorie CERTIFIED

Bude upřesněna. Předpokládá se autonomní let ve vysokých výškách.


Shrnutí

Z prvního pohledu na novou legislativu je patrná snaha ztotožnit letadlo s pilotem a povolit let pilotům majících základní znalosti pro potřebnou kategorii, to vše s minimální časovou a administrativní náročností. Všechny úkony potřebné k provozu letadel OPEN budou probíhat on-line a budou vyřízeny velmi rychle a jednoduše. Navíc bude pro nejnižší váhovou kategorii umožněn let i nad osobami nezúčastněnými, což dnes není možné vůbec.

Profesionálům v evidenci pilotů navíc bude umožněno širší spektrum činností.

Chybějící informace samozřejmě budou přibývat