Evropská legislativa Díl 3

TŘÍDY LETADEL (rozdělení podle technických parametrů)

Evropská legislativa bude při provozu dronů (i dron je letadlo) a modelů zohledňovat míru rizika. To znamená, že se bude hledět nejenom na velikost - hmotnost dronu, ale i na způsob jeho provozu.

Aby pro vás byly srozumitelné další kapitoly našeho seriálu, sestavili jsme pro vás přehled všech parametrů pro posuzování míry rizika.

Přesné znění vychází z NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/945.

POZOR, tyto “stavební” předpisy musí drony plnit až od roku 2022.

Nyní jsme v takzvaném přechodném období. Předpisy pro přechodné období pochopitelně také chystáme. Aby byly tyto předpisy srozumitelné, musíme si nejprve vysvětlit terminologii.

První dron, který již v tento okamžik plní parametry třídy C0 je DJI Mavic Mini.

Jednou ze změn, které s sebou přinese nová legislativa, je rozdělení nově vyrobených letadel do kategorií (Tříd) C0, C1, C2, C3, C4 dle jejich hmotnosti a výbavy. Výrobci musí letadla uvádět na trh v takové podobě, aby tyto požadavky splňovala. Každá kategorie má svoje logo, které musí být po konci přechodného období i na obalu výrobku. Třída C0

Image 1.

Maximální hmotnost: 250 g
Maximální rychlost: 19 m/s
Maximální dosažitelná výška nad terénem: 120 metrů
Maximální napětí: 24 V

Bezpilotní systém musí být navržen tak, aby ovládání bylo co nejsnadnější. Neměl by mít ostré hrany, tvary a umístění vrtulí musí být navrženy tak, aby způsobily co nejmenší zranění. Letadla C0 mohou být vybaveny režimem Follow-me (automatického sledování) do max. vzdálenosti 50 m od pilota, s možností kdykoliv převzít řízení.

Součástí musí být návod, který popisuje zmíněné technické parametry a jasné provozní pokyny, provozní omezení a informační sdělení zveřejněné Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), které uvádí použitelná omezení a povinnosti, v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/947

 

Třída C1

Image 2

Maximální hmotnost: 900 g

Maximální rychlost: 19 m/s
Maximální dosažitelná výška nad terénem: 120 metrů nebo hodnota, kterou může zvolit pilot
Maximální napětí: 24 V

Oproti C0 musí mít navíc jedinečné sériové číslo v souladu s normou ANSI/CTA-2063 a přímou identifikaci na dálku. Musí vysílat informace o výrobním čísle, aktuální pozici, směru a výšce. Musí být vybaveny systémem geo-awarness obsahující informace o omezeních vzdušného prostoru. Musí mít jasné varování při nízkém stavu baterie letadla a řídící stanice tak, aby měl pilot dostatek času pro bezpečné přistání. 

Návod musí navíc obsahovat informace o akustickém výkonu, pokyny pro údržbu a odstraňování poruch

 

Třída C2

Image 3

Maximální hmotnost: 4 kg
Maximální rychlost: neurčena
Maximální dosažitelná výška nad terénem: 120 metrů nebo hodnota, kterou může zvolit pilot
Maximální napětí: 48 V

Oproti C1 musí být systém navíc vybaven chráněným datovým spojem proti neoprávněnému přístupu k funkcím velení a řízení. Může být i upoután na lanko o max. délce 50 m. 

V případě neupoutání systém vysílá kromě výrobního čísla i registrační číslo provozovatele.

Musí být vybaven i režimem nízké rychlosti snižující maximální rychlost na nanejvýš 3 m/s

Systém musí být vybaven navíc světly pro účely lepší orientace a dobré viditelnosti v noci tak, aby umožnil osobě na zemi odlišit jej od letadla s posádkou na palubě.

 

Třída C3

Image 4

Maximální hmotnost: 25 kg
Maximální rychlost: neurčena
Maximální dosažitelná výška nad terénem: 120 metrů nebo hodnota, kterou může zvolit pilot
Maximální napětí: 48 V

S výjimkou maximální hmotnosti zde žádné zásadní rozdíly oproti C2 nejsou.

 

Třída C4

Image 5

Maximální hmotnost: 25 kg

Jedná se o modely, které nejsou schopny automatického řízení.

Uživatelská příručka musí obsahovat technické parametry, obecné vlastnosti užitečného zatížení, informace o vybavení a software, popis chování v případě ztráty spoje, pokyny pro údržbu, pokyny pro odstraňování poruch a provozní omezení.


V dalším díle si představíme jednotlivé letové scénáře a upřesníme, co si budeme moci se kterou třídou bezpilotního systému dovolit.

Chcete vědět, kdy vyjde další díl, jaké bude jeho téma? Klikněte zde, budeme vám posílat upozornění. 

LÉTEJTE ZODPOVĚDNĚ - stránky na kterých se zobrazují informace všech zainteresovaných institucí: Ministerstvo dopravy, ÚCL (Úřad pro civilní letectví), ŘLP ČR (Řízení letového provozu)